Szlaki Turystyczne

Etnograficzny Szlak Rowerowy w Gminie Kleszczele 
Cztery sołectwa w gminie Kleszczele ( pow. hajnowski, woj. podlaskie ) w okresie marzec-wrzesień 2016 r. realizują samodzielnie projekty: Rewitalizacja miejsca kulturowo-historycznego we wsi Dasze – sołectwo Dasze, Korowaj – sołectwo Dobrowoda, Busłowa łapa – sołectwo Saki, Perepylica – Sołectwo Toporki. Wszystkie cztery łączą się w jeden projekt sieciowy: ETNOGRAFICZNY SZLAK ROWEROWY GMINY KLESZCZELE.
Celem projektu jest ożywienie życia wsi, wykorzystanie potencjału starszego pokolenia, spowodowanie odradzania się tradycji i jej kultywowanie. Pokazanie młodszemu pokoleniu – dzieciom, wnukom, prawnukom, skąd ich korzenie, jak wyglądało życie na wsi u babci czy pradziadka. A także stworzenie oferty turystycznej. Chcemy, by rozpoczęte działania w ramach projektu zostały w każdej wsi i były kontynuowane każdego roku.
Promocją wsi i ich tradycji jest założenie strony internetowej, nagranie filmów z realizacji poszczególnych działań w sołectwach, wykonanie tablic informacyjnych z oznaczeniem szlaku, wydanie ulotek promocyjnych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Mikrodotacji prowadzonego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym i finansowanego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”.


Więcej informacji na:  etnoszlak.pl


Kleszczele- Królewskie Miasto Na Kresach
szlak pieszy

Kilkukilometrowy szlak spacerowy ukazujący wielowiekową historię, kulturę i piękno miasteczka Kleszczele. Trakt rozpoczyna się przy pomniku Zygmunta Starego położonego w centrum miejscowości i prowadzi turystę do najciekawszych punktów miejscowości. 
Zabytkowe obiekty sakralne, historia miasta związana ze społecznością żydowską, Holendrami, Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka”, gdzie znajduje się Ametystowa Komnata i filiżanka smaków to główne elementy szlaku.

---------------------------------------------------------------
Szlakiem Bocianich Gniazd
szlak rowerowy

 Kleszczele- dolina rzeki Nurzec- Pogreby- Dasze- Kośna- Kleszczele
(20 km)

Szlak ma charakter pętli, prowadzi przez miejscowości stanowiące ogniska bytowania bocianów – ptaków uważanych w tradycji ludowej za przynoszące szczęście. Ścieżka rowerowa rozpoczyna się w zachodniej części miasta Kleszczele, gdzie można zobaczyć 14 bocianich gniazd. Dalej prowadzi do wsi Pogreby, Żuki oraz Dasze, w których również można oglądać bocianie gniazda. Należy jednak zaznaczyć, iż trasa ta to nie tylko okazja do podejrzenia ,,boćków’’ – to przede wszystkim ścieżka ukazująca piękno przyrody i bogactwo kulturowe gminy Kleszczele. Piękna Dolina rzeki Nurzec, stary las Puchowo ze swoim bogactwem flory i fauny, zabytkowa architektura domostw we wsi Żuki i Dasze oraz zabytkowa cerkiew św. Mikołaja z 1889 r. w Kośnej to atrakcje czekające w terenie. Z kolei w gminnej miejscowości Kleszczele na turystów czekają m.in. zabytkowe obiekty sakralne, „Ametystowa Komnata” w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji oraz galeria Sławomira Smyka.
-------------------------------------------------------------------------------

Szlak Czerwony
szlak rowerowy

 Hajnówka – Dubicze Cerkiewne – Czeremcha – Piaski 
( 85 km)
Szlak znajduje się na terenie 5 gmin. Rozpoczyna się w Hajnówce i przebiega następującą trasą: Czyże – Zbucz – Stary Kornin – Dubicze Cerkiewne – Grabowiec – Kleszczele – Czeremcha – Wólka Terechowska  - Biała Straż – Wiluki – Piaski (tu łączy się z dwoma innymi szlakami rowerowymi). Szlak prowadzi zarówno przez tereny leśne, jak i przez tereny rolnicze gdzie można obserwować sposób gospodarowania człowieka. Na szlaku znajdują się również urokliwe cerkwie i wioski z zachowaną architekturą wsi podlaskiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

22 D N I K L E S Z C Z E L

Jest takie miejsce w podlaskim, gdzie tradycja splata się z awangardą, historia ze współczesnością,  sacrum z profanum. Kleszczele to niewi...