Projekty

Projekt "Ławka i Ławeczka"

Inicjatywa realizowana przez mieszkańców Dobrowody przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w ramach Programu Działaj Lokalnie IX Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 
Projekt "Zagraj w kulturę"
Projekt „Zagraj w kulturę” to współbrzmienie trzech form artystycznego wyrazu z zakresu muzyki, tańca i animacji filmowej, którego działaniem finalnym będzie praca nad wspólnym happeningiem. Wszystko to utkane siecią spotkań, godzinami zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami/pasjonatami, rozmowami z lokalnymi zespołami, poszukiwaniami formy dla stworzenia nowego dzieła w postaci happeningu zorganizowanego w przestrzeni publicznej.
Projekt adresowany jest do osób w wieku od 10 do 16 lat zamieszkujących gminę Kleszczele. Realizowany będzie od 1 września do 24 października 2016 r.
 
Projekty realizowane przez Rady sołeckie przy współpracy z MOKSiR
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, w imieniu rad sołeckich w Daszach, Dobrowodzie, Sakach i Toporkach, informuje, iż wymienione rady uczestniczyły w konkursie ogłoszonym przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i otrzymały mikrodotacje na realizację zgłoszonych projektów. Celem projektów jest ożywienie życia wsi, aktywizowanie mieszkańców do kultywowania własnych tradycji i obrzędów, stworzenie własnego produktu lokalnego, który byłby turystycznie atrakcyjny.
Sołectwo Dasze.
Rewitalizacja miejsca kulturowo- historycznego we wsi Dasze. Projekt zakłada odrestaurowanie przydrożnego zespołu krzyży w centrum wsi, remont ogrodzenia wokół krzyży oraz zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie wieloletnich, ustawienie dwóch ławek, tablicy informacyjnej o historii wsi.
Całkowity koszt projektu 7 549,00 zł mikrodotacja 6 469,00 zł.
Sołectwo Dobrowoda Korowaj
Obrzęd weselny, który zachował się w Dobrowodzie. Mieszkańcy wsi uważają, że powinien  stać się produktem lokalnym wsi. W ramach projektu odbędą się warsztaty nauki przyśpiewek ,,korowajowych", w wykonania kwiatów bibułkowych do dekoracji korowja oraz pokaz pieczenia korowja, w których wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli.
Całkowity koszt projektu 6 503,00 zł, mikrodotacja 5 369,00 zł.
Sołectwo Saki  Busłowa / bociania łapa
W ramach projektu odbędzie się zbiorowe pieczenie busłowej/ bocianiej łapy czyli postnych bułeczek uformowanych na kształt bocianiej łapy, w którym wezmą udział mieszkańcy wsi. Jest to dawna tradycja powitania wiosny.
Całkowity koszt projektu 4 375,00 zł, mikrodotacja 4 284,00 zł.
Sołectwo Toporki Perepilica
   Projekt będzie polegał na odtworzeniu zwyczaju zakończenia żniw w postaci robionej niegdyś perepilicy poprzedzony warsztatami nauki ( przypomnienia) charakterystycznych temu zwyczajowi przyśpiewek. W projekcie będą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Toporek.
Całkowity koszt projektu 5 108,00 zł. mikrodotacja 4 319,00 zł.
Wymienione projekty wchodzą w tzw. projekt sieciowy, który nosi tytuł ETNOGRAFICZNY SZLAK ROWEROWY GMINY KLESZCZELE.  Wymienione wsie będą przystankami na szlaku. Projekt sieciowy zakłada nagranie filmu z realizacji projektów, opracowanie znaków graficznych wyróżniających poszczególne przystanki, logo projektu scalające całe przedsięwzięcie, ustawienie tablic informacyjnych na szlaku, założenie strony www, interaktywnej mapy szlaku ze szczegółowymi informacjami o przystankach, wydanie ulotek promujących szlak.
Całkowity koszt przedsięwzięcia 23 868,00 zł, mikrodotacja 20 441,00 zł
Termin realizacji projektów marzec - wrzesień 2016 r.

"Kleszczele - królewskie miasto na kresach-utworzenie pieszego szlaku turystycznego"
W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
Operacja polega na ustawieniu 11 tablic informacyjnych w najbardziej atrakcyjnych miejscach miasteczka Kleszczele. Wytyczenie szlaku pieszego umożliwi odwiedzającym, turystom,  mieszkańcom zapoznanie się z historią miasta,  obiektami zabytkowymi i innymi atrakcjami oraz stworzy szansę na atrakcyjne, aktywne wykorzystanie czasu spędzanego w Kleszczelach.
Wartość całkowita projektu: 18 110,65 zł
Koszty kwalifikowalne: 15 515,97 zł
Kwota dofinansowania z PROW: 12 223,22 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz