Zespoły w gminie Kleszczele


FANTAZJA

Zespół zaczął funkcjonować w 2006 roku. Składa się z 5 pięknych i zdolnych dziewczyn: Magdy Raczkiewicz, Ani Raczkiewicz, Kamili Korniluk, Sylwii Roszczenko i Ewy Ziniewicz. Fantazja od początku istnienia rokrocznie bierze udział w różnych konkursach i uroczystościach na terenie Podlasia.W tym roku zajęły:- II miejsce w konkursie "Z Podlaskoj Krynicy" (18 czerwca),- II miejsce w rejonowym konkursie Piosenki Białoruskiej w Hajnówce (20 maja),- II miejsce w Centralnym Konkursie Piosenki Białoruskiej (28 maja).Zespół wykonuje piosenki w języku: polskim, ukraińskim i białoruskim.


 Odwiedź profil Zespołu Fantazja na FB

----------------------------------------------------

MIXTURA

Zespół ten istnieje od 2003 roku. Promuje gminę i miasto Kleszczele na wszystkie możliwe sposoby. Jest bardzo często chwalony. Dziewczyny występowały w Wysokim oraz w Brześciu na festiwalach i zdobywały wiele nagród. Zespół tworzą Sylwia Kamińska, Aleksandra Szatyłowicz oraz Marta Roszczenko.

----------------------------------------------------------
MIKSTURKI


Zespół powstał w październiku 2011 roku. Działa przy MOKSiR w Kleszczelach. Pomimo młodego wieku brał już udział w kilku konkursach muzycznych.

Miksturki tworzą: siostry Anna i Monika Klimuk, Gabrysia Szczołak, Monika Wawrusiewicz, Paweł Roszczenko, Andrzej Ziniewicz i Dominik Tarasiuk.Kierownikiem artystycznym jest Igor Fita.Zespół wykonuje piosenki w języku polskim, białoruskim i ukraińskim a swoimi występami uświetnia imprezy na terenie gminy i poza jej granicami.

-------------------------------------------------------------------------------

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY z Dobrowody  

Powstał w 1968 roku. W 2013 roku obchodziliśmy piękny jubileusz 45- lecia działalności Zespołu Folklorystycznego ze wsi Dobrowoda. Zespół, to wiele głosów i twarzy, dziś są nimi Pani: Walentyna Klimowicz, Barbara Jakimiuk i Nina Jawdosiuk.

Od lewej: Barbara Jakimiuk, Nina Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz podczas Jubileuszu 45-lecia Zespołu w 2013 roku. 

Ansambl przez cały okres swojej artystycznej działalności aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym gminy, regionu, kraju, a także poza jego granicami. Po stronie polskiej reprezentował naszą małą ojczyznę na scenach w Sopocie, Węgorzewie, Przemyślu, po stronie białoruskiej występował m.in. w Grodnie, Obuchowie, Wysokim i Rasnej.Panie z Zespołu są inicjatorkami i autorkami wielu wydarzeń we wsi, i można śmiało powiedzieć że dzięki ich zaangażowaniu Świetlica często tętni życiem.

----------------------------------------------------------

WISZEŃKA CZERESZEŃKA ze wsi Suchowolce

Powstał w 1999 roku.  Wykonuje pieśni w języku białoruskim, ukraińskim tworzy go 7 mieszkanek wsi Suchowolce: Walentyna Repko, Helena Sacharczuk, Taisa Bielak, Olga Ruta, Lidia Bagrowska, Barbara Zimnoch oraz Antonina Niegierewicz- która jest szczególna skarbnicą dawnych pieśni suchowolskich. W skład repertuaru wchodzą pieśni zimowe, wiosenne, letnie, weselne, chrzcinne i biesiadne tradycyjne dla wsi Suchowolce. 

Zespół Wiszeńka Czereszeńka podczas festynu I tut żywuć ludzi w Suchowolcach, 2013 rok

----------------------------------------------------------

KALINA z Dasz

Powstał w roku 1979 ale uroczyste nadanie imienia nastąpiło dopiero w listopadzie  1988 roku. W skład zespołu wchodzą następujące panie: Zofia Kierdelewicz - kierowniczka zespołu, Eudokia Markiewicz, Nina Micewicz, Nadzieja Roszczenko, Maria Roszczenko. Zespół wykonuje utwory w gwarze lokalnej  i nawiązuje do dawnych melodii obrzędowych regionu pogranicza na którym od wieków przenikały się różne narody i kultury (polska, litewska, ruska).Wykonuje również przedstawienia obrazujące dawne obyczaje regionu pogranicza: Weczorky, Kury i Korowaj.Zespół koncertował w Hajnówce, Białystoku, Narewce, Kazimierzu, Sopocie, Węgorzewie oraz poza granicami kraju w Grodnie i Mińsku na Białorusi.

Zespół Kalina z Dasz podczas prezentacji obrzędu "Wieczorky" w Trywieży


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

22 D N I K L E S Z C Z E L

Jest takie miejsce w podlaskim, gdzie tradycja splata się z awangardą, historia ze współczesnością,  sacrum z profanum. Kleszczele to niewi...